2022-10-22

De Lege Landen – automatyzacja zawierania umowy leasingowej

Łukasz Bieniewicz
Board Member / Pega Certified Lead System Architect
Łukasz Bieniewicz
Board Member / Pega Certified Lead System Architect

Opis

Rozwiązanie zostało wdrożone w firmie będącej wiodącym graczem na polskim rynku leasingowym i dotyczyło zautomatyzowania przebiegu procesu zawierania nowej umowy leasingowej. Przed wprowadzeniem automatyzacji, proces był w dużej mierze manualny, narażony na błędy ludzkie i stosunkowo powolny, a jego realizacja rozproszona pomiędzy wiele pomniejszych narzędzi (arkusze excel, interfejsy webowe do zewnętrznych aplikacji itd.). Wdrożenie rozwiązania miało go przyspieszyć, scentralizować oraz ograniczyć do minimum konieczność podejmowania subiektywnych decyzji odnośnie jego przebiegu przez pracowników firmy. Dotychczasowa automatyzacja objęła swoim zakresem praktycznie całość procesu zawierania nowej umowy leasingowej, rozpoczynając od rejestracji wniosku leasingowego w Pega, przechodząc przez dokonywanie sprawdzeń wiarygodności Partnerów oraz podejmowanie decyzji kredytowej, aż do stworzenia i  rejestracji umowy leasingowej w zewnętrznym systemie.

Szczegóły

Pierwszym krokiem projektu było zbudowanie integracji pomiędzy Pegą a istniejącym już w organizacji rozwiązaniem front office, gdzie rejestrowane są wnioski leasingowe. Na podstawie zebranych przez sprzedawcę informacji, system front-office generował plik xml ze wszystkimi wymaganymi danymi i dostarczał go do ustalonego katalogu. W Pega, wykorzystując jedynie funkcjonalności platformy dostępne prosto z pudełka, zbudowaliśmy funkcjonalność wykrywającą pojawienie się nowego pliku, przetwarzającą jego zawartość oraz rejestrującą nową sprawę biznesową na podstawie zebranych danych. Innymi istotnymi informacjami przesyłanymi z systemu front-office były zdjęcia dokumentów, których przynajmniej część jest wymagana dla procesowanej umowy leasingowej. Stworzyliśmy funkcjonalność, która pozwalała na automatyczne przetwarzanie zewnętrznych plików: na podstawie nazwy pliku ustalaliśmy z którą sprawą biznesową jest powiązany dokument oraz  jaki jest jego typ (np. dowód osobisty, PIT itd.). Następnie taki dokument dołączany był do odpowiedniej sprawy biznesowej z odpowiednią kategorią załącznika. Co więcej, dołączenie nowego dokumentu do Pega wyzwalało automatyczne sprawdzenie, czy wszystkie wymagane dokumenty zostały już załączone do sprawy biznesowej i tylko wtedy możliwe było dalsze procesowanie umowy leasingowej. Lista wymaganych dokumentów ustalana była przez Pega na podstawie utrzymywanej wewnętrznie konfiguracji, zarządzanej przez użytkowników biznesowych.

Kolejnym etapem procesu było dokonanie licznych sprawdzeń wiarygodności Partnerów umowy (anti-money laundering, anti-fraud checklist i inne). Pega realizowała sprawdzenia w dwóch równoległych strumieniach – sprawdzenia powiązane z Dostawcą oraz sprawdzenia powiązane z Klientem. Sprawdzenia te opierały się o dane dynamicznie pobierane z zewnętrznych źródeł danych (synchroniczne i asynchroniczne serwisy SOAP, procedury bazodanowe), w niektórych sytuacjach również o dane wprowadzane przez użytkowników bezpośrednio w Pega (formularze).

Po sprawdzeniu wiarygodności Partnerów, procesowanie sprawy biznesowej w Pega przechodziło do etapu decyzji kredytowej. Ostateczna decyzja kredytowa powstawała w wyniku szczegółowej oceny wielu aspektów procesowanego wniosku leasingowego. Sposób oceny tych aspektów został opisany przez Klienta w postaci kilkudziesięciu reguł biznesowych, które Pega musiała zastosować i wyliczyć, aby w kolejnym kroku ustalić ogólną decyzję kredytową. Co więcej, wszystkie reguły biznesowe musiały być konfigurowalne przez Klienta, z możliwością zmiany wartości progowych decydujących o wynikach sprawdzeń. Wykorzystując możliwości platformy Pega, udało nam się zbudować kompletny silnik decyzyjny, który kompleksowo i szybko ocenia wniosek, jednocześnie zapewniając odpowiedni poziom elastyczności rozwiązania.

W przypadku pozytywnych decyzji kredytowej oraz sprawdzeń Partnerów, Pega wprowadzała umowę leasingową do głównego systemu Klienta.

Warto zaznaczyć, że w trakcie przebiegu procesu nasze rozwiązanie aktywnie informowało zainteresowane strony o przebiegu procesu w Pega (notyfikacje email, zmiany statusu w systemie front-office).

Korzyści z wdrożenia

 

Wdrożenie rozwiązania pozwoliło na:

  • wydawanie w pełni automatyczny sposób ponad 60% decyzji kredytowych, z potencjałem na dalszy wzrost tego odsetka w przyszłości,
  • skrócenie średniego czasu oczekiwania leasingobiorcy na wydanie decyzji kredytowej z ~25 h do ~17-18 min. – spadek o ok. 99%! (czas liczony od momentu rejestracji wniosku leasingowego),
  • lepszą kontrolę nad poprawnością przebiegu procesu od strony compliance – przede wszystkim ze względu na eliminację kroków ludzkich, podatnych na błędy i przeoczenia,
  • łatwiejsze raportowanie i mierzenie czasów przebiegu całości procesu, jak i jego poszczególnych etapów,
  • zapewnienie porządku w strukturze utrzymywanych danych, zarówno w Pega jak i w zewnętrznych systemach z którymi komunikuje się platforma,
  • zarządzanie konfiguracją wielu elementów rozwiązania bezpośrednio przez pracowników Klienta, bez konieczności wykonywania prac programistycznych.

Przeczytaj również

2023-10-12

Współpraca citizen developerów i profesjonalnych programistów – skuteczny i efektywny sposób na zbudowanie aplikacji

testy automatyczne w pega

2023-06-05

Testowanie automatyczne w PEGA

2023-05-24

testy automatyczne w clocklikeminds

Strona wykorzystuje pliki cookies
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj: polityka prywatności